מכתב: T-S 12.708

מכתב T-S 12.708

תיאור

Letter from Egypt concerning agricultural business matters, mentions a pair of oxen purchased for ’15 large dinars’ and a pregnant young donkey for 4.5 dinars. Dated around the early or mid-tenth century. (S. D. Goitein, Mediterranean Society, 1:118, 124, 426; 4:28; 4:263, 448). Note the unusual orthography, e.g., תצֿכר = tadkhur and ובצֿאכ = wa-bi-dhāk. EMS. ASE.

T-S 12.708 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. תם . נעלינא(?) בסלאמתכ פלא יורינא אללה פיכ פגעה וסתר עלינא
 2. בטול בקאכ ומן עלינא בסלאמתכ ועאפיתכ תם יאשיכי וסידי תעאתב
 3. גדי פי כתאבכ מעאתבתן מא צח פי כבר כרוגנא מן דאר גדי ומא
 4. כרגנא מן דארה אלא כוף עלי אלמתאע וגדנא בחמד אללה נחן מעה ליל
 5. ונהאר ואעצם מא עלינא געלת ואלדתי סואקה וגדי יענא בחואיג אל
 6. גרבא פכיף פי חואיגנא והוא חנין אן עלינא יוזענא [[פ .]] פי נפסה ואנת
 7. עאלם בה ואכלאקה פ[[צ]]צנא ואלדתי ואבכאהא תם תצכר פי כתאבכ
 8. אשתרו אלבקר וסמתם תאגראת ובצאכ תערף מ[ן] ואלדתי אנמא גדנא
 9. אחיאה אללה לנא אשתרא זוג בקר בהי דינר כביר וגחשה חאמל
 10. . . . . . ]ג בד דנאניר ונצפ פגרא מן קבל אללה מות אלבקר פאוגיחו אלנאס
 11. . . . . . . . . . . ] . . פי . מא [ת]תבת לנא פי כתבכ קוו אלחרת לרחב לנא
 12. . . . . . . . . . . . מ]א אעלם מא בואלדתי תרכת להא יני גוי לא תדע
 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ואלמהר ואלגחשה

תרגום

T-S 12.708 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.708: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.