רשימה או טבלה: JRL SERIES C 91

רשימה או טבלה JRL SERIES C 91

תגים

תיאור

Calculations in western Arabic numerals, mostly unlabeled yet with some Ladino appearing on the recto. In the Ladino notes there is reference to the name Abraham and the Ottoman monetary term "para" may appear in labeling one portion of the numerical figures. MCD.

JRL SERIES C 91 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES C 91 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES C 91: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0