מכתב: T-S 12.657

מכתב T-S 12.657

תגים

תיאור

Letter of notification by a senior of the academy, probably Nahray b. Nissim, written by Yehuda b. Yosef ha-Kohen, saying that the Nasi (David b. Daniel) had temporarily withdrawn his ban of excommunication of Yosef b. Elazar, who against the orders of the government had made mention of the head of the Jewish community in public. Dated to the second half of the 11th century (between 1082 and 1092). (Information from Mediterranean Society, V, p.538, and from Goitein's index cards)

T-S 12.657 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. יהודה הכהן בן יוסף הכהן
 2. בשמ רחמ
 3. כאנת חצרה סידנא אלנשיא אלאגל נשיא כל ישראל נטרוהא
 4. מן שמיא וברכוהא ועלוהא תקדמת אלי אלחזן רב הלל נט רחמ
 5. אן יעלם רבנו גדול הישיבה אנה קד אמר בחרם יוסף בן אלעזר
 6. אלחרירי אלמקים בתניס אלמערוף בחבר למא אתצל בהא
 7. מן עסארתה עלי //אלצלוה עלי// מן נהא אלסל[טאן אעז] אללה נצרה וכלד מלכה
 8. מן תסמיתה בריאסה ודעי לה פי אלגדולין פחצר ענדהא
 9. מן סאלהא נטר מן שמיא וקבל סואלהא פי תאכיר אמר אלמדכור
 10. אלי אן יצל כתאב כתב אליה ויעלם גואבה פיתקדם רבנו
 11. גדול הישיבה נט מן שמיא אלי שליחי צבור פי אלכניסתין אן
 12. לא יערצו לדכר אלרגל חתי תרי ראיהא אן שא אללה
 13. ושלום

תרגום

T-S 12.657 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.657: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.