רשימה או טבלה: JRL SERIES C 65

רשימה או טבלה JRL SERIES C 65

תגים

תיאור

Accounts in an orderly hand and Hebrew alphanumerical characters that delineate columns with days and months in the Hijri calendar (i.e. Ṣafar on recto and Muḥarram on verso). Each day is designated with a corresponding numerical figure which may indicate monetary values. Based on the paleography, this fragment is likely from the 16th century or later. MCD.

JRL SERIES C 65 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES C 65 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES C 65: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0