רשימה או טבלה: JRL SERIES C 61 + JRL SERIES C 62

רשימה או טבלה JRL SERIES C 61 + JRL SERIES C 62

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic which are a clear join to the neighboring shelfmark C62, in which a European consul may be mentioned. Here in C 61 th recto lists a variety of names and accompanying numerical figures, such as: Mansur, Mustafa, Yosef, Nesim Kelifa, Gabriyan[?], and others.

JRL SERIES C 61 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES C 61 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso

JRL SERIES C 62 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

JRL SERIES C 62 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES C 61: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0
  • JRL SERIES C 62: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0