רשימה או טבלה: JRL SERIES C 48

רשימה או טבלה JRL SERIES C 48

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic dated in Shawwal 1237AH which is January/February 1834CE. All of the monetary figures are expressed in "פצה /silver" and a variety of individuals are named, such as: Shemuʾel Ayali and Barukh Meṣlīh. MCD.

JRL SERIES C 48 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES C 48 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES C 48: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0