רשימה או טבלה: JRL SERIES C 36

רשימה או טבלה JRL SERIES C 36

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic on a bifolium in which the name Yaʿacov Ventura is mentioned at least three times across the recto and verso. Based on the paleography the dating may be 17th-18th-century. The figures are expressed alphanumerically and the clearest heading on the recto states "ועלם אלדי אנצרפ פי אל שהר / notice of that which was expended this month". The expenses which appear below this specific heading are diverse, with mention of "דגאג / chicken", yet may ultimately point to the communal nature of these accounts with mention of the posts of "חזנים / hazzanim" and the beadles "סלמון שמש" and "אלכהן שמש". Date: 17th c or 18th c. MCD.

JRL SERIES C 36 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES C 36 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES C 36: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0