רשימה או טבלה: JRL SERIES C 28

רשימה או טבלה JRL SERIES C 28

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

List in Judeo-Arabic from which only the bottom right corner of the page is portrayed in this fragment. The paleography helps to estimate the dating of this fragment as 18th/19th-century. There are two columns in eastern Arabic numerals alongside detailed entries each beginning with a day of the week. Like many of the other list fragments in JRL SERIES C the left may possibly represent the coinage kuruş and the right "פצה" could indicate the smaller silver medin (the kuruş was minted as early as 1690 but did not reach wider circulation until 1703 CE). MCD.

JRL SERIES C 28 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES C 28 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES C 28: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0