רשימה או טבלה: JRL SERIES C 24

רשימה או טבלה JRL SERIES C 24

תגים

תיאור

Lists in Judeo-Arabic that mention a wide array of "ağa / אגה" official titleholders and are dated to 18 Safar 1243AH which is September 1827CE. For example, the heading furthest down on the verso mentions an individual by the name of Selim Ağa in connection with the commodity saffron. The coinage used in many entries is the silver kurush. MCD.

JRL SERIES C 24 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES C 24 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES C 24: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0