רשימה או טבלה: JRL SERIES C 15

רשימה או טבלה JRL SERIES C 15

תגים

תיאור

Accounts. In Judaeo-Arabic and eastern Arabic numerals. Dated: 19 Sivan and 24 Av 5569 AM, which is 1809 CE.

JRL SERIES C 15 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES C 15 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES C 15: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0