רשימה או טבלה: JRL SERIES C 10

רשימה או טבלה JRL SERIES C 10

תגים

תיאור

Accounts. In Hebrew. Dating: 18th or 19th century. Possibly contributors to the communal fund.

JRL SERIES C 10 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES C 10 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES C 10: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0