רשימה או טבלה: JRL SERIES C 2

רשימה או טבלה JRL SERIES C 2

תגים

תיאור

List of payments in the name of S[eñor] Yeshuʿa related to ownership or a lease for a house that is dated in the years [55]97AM–[5]600AM which encompasses 1836-1840CE. In line 11r the fragment clearly switches hands to a less orderly style yet the same form/content of recordkeeping continues. The verso is blank except for staining. MCD.

JRL SERIES C 2 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES C 2 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES C 2: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0