רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 12.581

מכתב T-S 12.581
 1. ציטוט
  Sabih Aodeh, "Eleventh Century Arabic Letters of Jewish Merchants from the Cairo Geniza‎" (in Hebrew) (PhD diss., PhD diss. Tel Aviv University, 1992).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • doc. 67
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה