רשימה או טבלה: JRL Gaster ar. 295

רשימה או טבלה JRL Gaster ar. 295

תגים

תיאור

Accounts in Arabic script.

JRL Gaster ar. 295 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 295 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 295: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0