מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 286

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 286

תיאור

Bottom of a tax receipt from the dossier of Abū l-Ḥasan b. Wahb, written by Mīkhāʾil b. ʿAbd al-Masīḥ.

JRL Gaster ar. 286 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 286: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0