רשימה או טבלה: JRL Gaster ar. 280

רשימה או טבלה JRL Gaster ar. 280

תגים

תיאור

Accounts in Arabic script. On verso the first letters of three lines, very widely spaced, can be seen.

JRL Gaster ar. 280 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 280 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 280: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0