מסמך משפטי: JRL Gaster ar. 272

מסמך משפטי JRL Gaster ar. 272

תגים

תיאור

Legal document in Arabic script. The name ʿAlī b. Khālid appears in Hebrew characters in the upper left corner, and the name Yehuda in Hebrew characters appears in the middle of the Arabic text of the document. Needs examination.

JRL Gaster ar. 272 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 272 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 272: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0