רשימה או טבלה: JRL Gaster ar. 270

רשימה או טבלה JRL Gaster ar. 270

תגים

תיאור

Accounts in Arabic script for the sale of cotton. Dating: Late, probably 19th century. Very neat. Needs examination.

JRL Gaster ar. 270 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 270: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0