מסמך שלטוני: JRL Gaster ar. 264

מסמך שלטוני JRL Gaster ar. 264

תגים

תיאור

Fiscal document, with an unusual thick pen, in Arabic script. The text has faded and difficult to read. Begins with a basmala and the next line could read as: "waṣal ilā bayt al-māl". Needs examination.

JRL Gaster ar. 264 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 264: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0