רשימה או טבלה: JRL Gaster ar. 244

רשימה או טבלה JRL Gaster ar. 244

תיאור

Account in Arabic script. Needs examination.

JRL Gaster ar. 244 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 244 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 244: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0