סוג לא ידוע: JRL Gaster ar. 215

סוג לא ידוע JRL Gaster ar. 215

תגים

תיאור

Document in Arabic script. Needs examination.

JRL Gaster ar. 215 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 215 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 215: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0