מסמך משפטי: JRL Gaster ar. 210

מסמך משפטי JRL Gaster ar. 210

תגים

תיאור

Legal document (or letter?) in Arabic script. Late. Needs examination.

JRL Gaster ar. 210 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 210 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 210: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0