מסמך משפטי: T-S 12.479

מסמך משפטי T-S 12.479

תגים

תיאור

Legal document. Court ruling. Dated: July 1084. Written in the hand of Hillel b. Eli. Location: Fustat. Yaḥyā b. Samuel sues Amram b. Abraham for various commodities (wool, flax, and cinnamon in exchange for silk robes, silver scammony, and saffron) which represent the former’s investment with the latter. However, Amram seems to have placed the items in the care of Abū al-Ḥusayn al-Tinnīsī, who seems to have assumed responsibility for them by means of a power of attorney. Apparently, Aaron sold the items and prepared an account sheet, remitting the balance to Amram, who then settled his account with Yaḥyā. At the time the matter is to be adjudicated, Amram has left Fusṭāṭ and Yaḥyā asks for a continuance. Yefet b. Avraham, counterparty in the sale of a quantity of silver to Abū al-Ḥusayn, also appears in a number of geniza documents. (Information from Lieberman, "A Partnership Culture," 110). Verso seems to contain another legal discussion with the same partners over similar issues.

T-S 12.479 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בחמשה בשבה [ . . . . . . ] שרין וחמשה יומ[י] בירח תמוז דשנת אלפא ותלת
 2. מאה ותשעין [וח]מש שנין למניי[נא דרגיליננא] ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס
 3. נהרא מותבה כן [הוה ח]צר ענדנא בבית דין מ יחיי בר מ שמואל נע וטאלב מ
 4. עמרם בר מ אברהם נע בא . . . . . לי לה בצאיע כאן וצל בהא אל . מ . סנה
 5. תיאב סקלאטון וחריר וקטע פצה נקרה ומחמודה וזעפראן ואשתרי לה
 6. בתמ[נה]א אעואץ בצאיע צוף וסקט וכתאן גיר מגזול וקרפה וחאסבה
 7. עלי גמיע דלך ובקא לה אלחסאב ענדה ארבעה עשר דינ ורבע פסאלנא מ
 8. עמרם דנן ען דלך פקאל מא תולית לה שי ממא דכרה סוי אנני אכדת
 9. מנה נקאד פצה בעדד ואוצלתהא לאבי אלחסין אלתניסי תולי ביעהא
 10. אלמדכור ענד מ יפת בר אברהם נע ועמל בהא ורקה חסאב וחאסבתה
 11. במבלגהא ואנפצלת מנה ו[לא] בקא לה מן הדה אלבקיה שי פסאל מ יחיי דנן
 12. אן יוכד אלטלב אד כאן מ עמרם דנן מסאפרא וכאן תוסטא בינהמא גמאעה
 13. פי חסאבהמא פסאלוה אן יוכד מטאלבתה אלי חין עודה מ עמרם דנן מן ספרה
 14. בחית יכון אלסבק פי אלמטאלבה פי מגלס אלחכם למ יחיי דנן ורצי בדלך מ עמרם
 15. דנן ועלי דלך אפתרקא ומה דהוה קדמנא כתבנא וחתמנא דליהוי לזכו ולראיה
 16. דמשטט אפתרקא והו צחיח ודין קיומיה הלל החזן ביר עלי זל
 17. עלי הכהן ביר עלי ננ

Bottom margin, straight lines written in the same direction. Address.

יאיר בר אפרים

פחריה בר נתן שי

תרגום

Phillip Ackerman-Lieberman, "A Partnership Culture: Jewish Economic and Social Life Seen Through the Legal Documents of the Cairo Geniza" (PhD diss., Princeton University, 2007).

Recto

 1. On Thursday [ the t]wenty-fifth da[y] of the month of Tammuz in the year one thousand three
 2. hundred and ninety-[fi]ve, according to the cou[nt] to which [we are accustomed], in Fusṭāṭ Egypt situated on the Nile
 3. River, thus: M(r.) Yaḥyā b. M(r.) Samuel (who) r(ests in) E(den) [app]eared before us in the court, and sued M(r.)
 4. Amram b. M(r.) Abraham (who) r(ests in) E(den) concerning … I have merchandise with him which arrived …,
 5. Siklatun clothing and silk; and a pierced piece of silver, and scammony, and saffron, and he bought for himself
 6. with [its pro]ceeds merchandise in exchange: wool, spices and unspun linen, and cinnamon, and he accounted for
 7. all this, and an account for fourteen and a quarter din(ars) remained with him. We asked this M(r.)
 8. Amram concerning this and he said, “I did not take charge of anything he mentioned, rather I took
 9. from him a quantity of silver coinage, and I sent it to Abū al-Ḥusayn al-Tinnīsī who assumed responsibility for its aforementioned
 10. sale to M(r.) Japheth b. Abraham (who) r(ests in) E(den), and he prepared an account sheet concerning it. I calculated
 11. its amounts for it, and I settled (accounts) with him, and [nothing] remains with him from that residual.” This M(r.) Yaḥyā asked
 12. if he would delay the case, since this M(r.) Amram is traveling, and there was a power of attorney between them for the sum total
 13. in their account, and they asked him if he would delay his case till the return of this M(r.) Amram from his journey
 14. so that the claim for this M(r.) Yaḥyā will take priority when the Sage sits (and evaluates the case) and this M(r.) Amram agreed to this,
 15. and at that the two of them took leave. We wrote down and signed what happened before us in order that it would be a title of right and proof.
 16. Scratched out: the two of them took leave. And it is correct and this is its confirmation. Hillel the Ḥazzan b. ‘Alī (may his) m(emory be) f(or a blessing)
 17. ‘Alī ha-Kohen b. Yaḥyā (whose) s(oul is at) r(est)
 18. Yair b. Ephraim (whose) s(oul is at) r(est)
 19. Peraḥya b. Natan …

T-S 12.479 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.479: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.