מסמך משפטי: NLI 577.5/11

מסמך משפטי NLI 577.5/11

תגים

תיאור

Legal query in Judaeo-Arabic. Regarding a partnership in a house and the death and inheritance of one of the partners. This is the original JA version of Saadya Gaon's responsum published in Hebrew translation in Sha'arei Zedeq, part IV, V, no. 12, p. 164. It's a direct continuation of מרגליות, הלכות א"י מן הגניזה, עמ' צד. Fםr another fragment of this responsum, from another MS see TS NS J 516. (AA)