מסמך שלטוני: Bodl. MS heb. d 78/38

מסמך שלטוני Bodl. MS heb. d 78/38

תגים

תיאור

Fiscal account or receipt dated Muḥarram 437H (July–August 1045). Closing five lines. (MR)

Bodl. MS heb. d 78/38 38 recto

38 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. d 78/38 38 verso

38 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום