רשימה או טבלה: X893 Se62 pt. 3.3

רשימה או טבלה X893 Se62 pt. 3.3

תגים

תיאור

Accounts in Hebrew script. Judaeo-Persian?