מכתב: T-S Ar.20.6

מכתב T-S Ar.20.6

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2020

תיאור

Letter fragment to 'rabbenu'. In Judaeo-Arabic. Mentions 200 dinars, a wālī and the territory of al-Muʿaẓẓam (ʿĪsā?), who is in conflict with his brother (al-Kāmil?). Dating: First half of the 13th century. The letter was torn and verso was lined with a mastara. Needs further examination.

T-S Ar.20.6 recto

recto

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
 1. . . . .] ואמא אכבאר . . . . [
 2. . . . .]ת אללה . . . . . . . . . כתאב . . . . [
 3. . . . .]סלם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [
 4. . . . .] ידעוא ויקולון אן להם ענדי ארב[ע] מאיה [דינאר
 5. . . . .] ומא תם(?) להם ענדי אלא מאיתין דינאר פמן [קאל
 6. . . . ה]דא כדב פי מא קאל פאכד אלרייס אלכת[אב
 7. וודאה ללואלי ומא יקדר אחד יגיבה לאנה קד רג[ע
 8. פי בלאד אלמעטם . . . ואלמעטם ואכוה מכתלפין [
 9. פמן יקדר יגיבה מן בלאד אלמעטם אלא הד . [
 10. ותם רואחה פלא לקאה אללה תעאלי כיר ואל[די
 11. ישתהי מן תפצל רבינו שצ בחק אלשריעה אן א[
 12. באל . . . תתפצל ת . . . . עני פי ולדה פוחק אלש[ריעה

תרגום