טקסט ספרותי: JRL SERIES B 2597 + JRL SERIES B 4094 + CUL Or.1081 2.44

טקסט ספרותי JRL SERIES B 2597 + JRL SERIES B 4094 + CUL Or.1081 2.44

תגים

תיאור

A Maimonides autograph of the Guide for the Perplexed. Information from FGP.

JRL SERIES B 2597 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 2597 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 2597: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0