מסמך משפטי: T-S 12.397 + T-S G1.5a + T-S AS 155.329

מסמך משפטי T-S 12.397 + T-S G1.5a + T-S AS 155.329

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Legal query with the autograph responsum of Yehuda ha-Kohen Rosh ha-Seder b. Yosef (aka "the Rav"). Yehuda b. Yosef was a student of Rabbenu Nissim b. Yaʿaqov of Qayrawān. He appears in the letters of the Maghribī merchants of the second half of the 11th century simply with the name "the Rav." This query concerns an orphan girl whose mother married her off while she was still a minor. Some time after the wedding, she stated that she had committed adultery. The man initially denied this claim but confessed upon examination by the court. The querier wishes to know if the wife is permitted to her husband. The responsum begins: "There are two sides to this ruling." The Rav ultimately rules that she is permitted to her husband. On verso, in Arabic script, "hādhihi ʿindī bi-khaṭṭihi raḥimahu Allāh" ("I have this in his handwriting, may God have mercy on him"). Information from Amir Ashur via FGP and from Friedman, "A Responsum by 'The Rav.'"

T-S G1.5a 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. בשמך רחמ
  2. קראת רקעה סידי אלחבר ישמ צו ווקפת עלי מצמונהא ולולא מוצעה
  3. אלגליל ענדי לכנת ממסך ען אלגואב ענהא לעלמי באן הדא הו אלדי
  4. יואפק בעץ אלנאס ולכן למא ערפת וצח ענדי טריקתה אלמחמודה
  5. ומא הו עליה מן טלב אלעלם ואליראה לם אלבת חתי אסכרגת אגראא
  6. מן כל מכאן אן יתעלק במא פי אלסואל ומייי מענה לשון. ואלדי דכר
  7. ען צביה יתימה גיר באלג עקדת אמהא עליהא אלזיגה ודכל בהא
  8. זוגהא ובעד מדה אקרת ען נפסהא אן רגל עלקהא ואפסדהא תם

תרגום

T-S G1.5a 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S G1.5a: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.