רשימה או טבלה: CUL Or.1081 2.8

רשימה או טבלה CUL Or.1081 2.8

תגים

תיאור

Tables for divination, late, entitled Urim ve-Tumim, each headed with a different question (e.g. "boy or girl?" "is this man trustworthy or not?").