מכתב: CUL Or.1081 2.2

מכתב CUL Or.1081 2.2

תגים

תיאור

Fragment of a letter in Judaeo-Arabic, preserving ~12 lines, likely in the hand of Moses Maimonides. See Shailat's edition of the letters of Maimonides, ה2. איגרת המלצה לבן תורה.