טקסט ספרותי: CUL Or.1081 2.6a

טקסט ספרותי CUL Or.1081 2.6a

תגים

תיאור

A leaf from a printed siddur including the services for the 10th of Tevet.

CUL Or.1081 2.6a 1r

1r

תיעתוק

תרגום

CUL Or.1081 2.6a 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • CUL Or.1081 2.6a: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.