טקסט ספרותי: CUL Or.1080 14.33 + CUL Or.1080 14.10 + CUL Or.1080 14.37

טקסט ספרותי CUL Or.1080 14.33 + CUL Or.1080 14.10 + CUL Or.1080 14.37

תגים

תיאור

Several bifolia from an Arabic and Persian grammatical treatise.