מכתב: T-S 12.370

מכתב T-S 12.370

תגים

תיאור

Beginning of a letter, sent by Rav Sherira Gaon to Qayrawan. Dated ca. 970. (Information from Gil)

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
 1. שרירא ראש הישיבה שלגולה בן חנניה ראש הישיבה שלגולה
 2. בן יהודה ראש הישיבה שלגולה בן שמואל [נכד ראש ה]ישיבה שלגולה
 3. אל איתני עמנו ומצוקי לאמנו אשר עלימו הושת תבל והמה יסודי עולם קהל[ות ישראל]
 4. אשר במדינת קירואן בוצרי תאנה לאכל פריה ככל משמשה . . . . . . . .
 5. ושומרי אדניהם להתכבד בכתר עולמים באהבת אילת אהב[ . . . . . ימציאם]
 6. חן בכל עת ירוום שקי חיים ויין וחלב אליהם . . . [ . ] . . [ . . . . . ] . . . . . . . . . [ . .
 7. עשירי נכסים ופומבי חמד ת[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8. . . .ל[ . .ות ] לב שלם ומעמ[ . .] כלוחות אבן שאין נמוכה אמ[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תרגום

T-S 12.370 recto

recto

Recto

 1. שרירא ראש הישיבה שלגולה בן חנניה ראש הישיבה שלגולה
 2. בן יהודה ראש הישיבה שלגולה בן שמואל נכד ראש הישיבה שלגולה
 3. אל איתני עמנו ומצוקי לאמנו אשר עלימו הושת תבל והמה יסודי עולם קהל[ות ישראל]
 4. אשר במדינת קירואן בוצרי תאנה לאכל פריה בכל משמשה [                  ]
 5. ושומרי אדניהם להתכבד בכתר עולמים באהבת אילת אהב[                ימציאם]
 6. חן בכל עת ירוום שקי חיים ויין וחלב אליהם [                                                          ]
 7. עשירי נכסים ופומבי חמד ת[                                                                                 ]