רשימה או טבלה: CUL Or.1081 2.24

רשימה או טבלה CUL Or.1081 2.24

תגים

תיאור

Small fragment, perhaps a genealogy or memorial list, including a lineage with an Aluf ha-Ḥaver . . . bar Avraham bar . . . Sahlān bar . . . Avraham bar . . . Sahlān bar Av[raham].