מסמך משפטי: BL OR 5563D.11

מסמך משפטי BL OR 5563D.11

תגים

תיאור

Legal queries addressed to Avraham Maimonides, probably in the hand of Moshe b. Levi ha-Levi, about a partnership.