מסמכים קשורים טקסט ספרותי: ENA 4096.b + T-S K5.41

טקסט ספרותי ENA 4096.b + T-S K5.41