רשומה קשורה ל-סמי ספרותי: T-S 12.33

סמי ספרותי T-S 12.33
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein, unpublished editions.
    לdigital edition, מהדורה ראה