רשימה או טבלה: CUL Or.1080 15.26

רשימה או טבלה CUL Or.1080 15.26

תגים

תיאור

Late accounts in Judaeo-Arabic.