סוג לא ידוע: CUL Or.1080 11.14

סוג לא ידוע CUL Or.1080 11.14

תגים

תיאור

Fragment with an elaborate illustration, perhaps for the frontispiece of a book. Above it there is a line in Aramaic from the beginning of a piyyut: ברשותא דמרי עלמא הוא אלהא רבא וגברא. On verso there are doodles and pen trials in Hebrew ("ערוך מקור") and in Spanish ("hun homen a poder en mançebos" = "a man has power over boys"). There is also the name Rodrigues Perez. (Information in part from Avi Kallenbach, Amir Ashur, Ramon Sarobe, and Daniel Duran Duelt.) ASE