מכתב: Bodl. MS heb. c 64/13

מכתב Bodl. MS heb. c 64/13

תגים

תיאור

Letter in Hebrew dated April/May 1807 CE (Nisan 567 = ונשמחה בכל ימנו), from the Jewish community of Safed to the Jewish community of Pisa, specifically the head judge Yiṣḥaq Gallico (יצחק גאליקו), begging for financial aid. Their shaliaḥ is מרדכי אשיאו. Probably non-Geniza.