מסמכים קשורים מסמך משפטי: Bodl. MS heb. c 64/9 + Bodl. MS heb. c 64/8

מסמך משפטי Bodl. MS heb. c 64/9 + Bodl. MS heb. c 64/8