מסמכים קשורים מכתב: Bodl. MS heb. c 64/8 + Bodl. MS heb. c 64/9

מכתב Bodl. MS heb. c 64/8 + Bodl. MS heb. c 64/9