מכתב: T-S 12.302

מכתב T-S 12.302

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Letter from a man to his 'brother' Abū l-Khayr and to his brother Manṣūr al-Dhabbāḥ, in Fustat. In Judaeo-Arabic, with the address in Arabic script. The writer urges his brother to end his itinerant lifestyle and return from the "iron furnace" to a life of ease with his family; this would be like living "in Paradise after Hell." There is a key ambiguity in interpreting the remainder of the letter. Goitein understood the addressee to be the writer's brother-in-law (perhaps because of צהרי in ll. 15–16) and the word ʿāṭib ("perishing, destroyed', ll. 6, 16) to be referring to the addressee whom Goitein writes was "reported drowned." But the word ʿāṭib is attributed to the bonesetter (mujabbir) in line 6 and to Ibn al-Dihqān in line 16, and the Judaeo-Arabic צהרי can mean "my back" (ظهري) just as well as the more common "my brother-in-law" (صهري). Thus, another possible reading: "I arrived in good health, but when I arrived, I went to the bonesetter (al-mujabbir), who said, 'You are a wreck (ʿāṭib).' But all turned out well." The writer goes on to explain why he himself left his family: because no one in Fustat could properly treat his illness. He went to Ibn al-Dihqān (when still in Fustat?), who did not know whether his back was ʿāṭib or not. Perhaps ʿāṭib is a technical term related to back pain, or just meaning something like "incurable." The remainder of the letter is quite damaged. The margin mentions the writer's illness/pain, the bonesetter, and perhaps the healing of a wound (ובנא לחם). This document is of particular interest, because references to bonesetters are rare in Geniza documents. Apart from this one: F 1908.44W, where they are called raddādīn; and CUL Or.1080 J214, where they are not named, but the writer had had his leg "pulled" (shuddat ʿalayhi) unsucessfully. (Information in part from Goitein's index cards.) ASE

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Recto:

 1. בשמ רחמ
 2. אעלם אכי אבו אלכיר //ואכיה מנצור// אטאל אללה בקאה ואדאם ע[זה
 3. וכבת אעדאה וען שוק אליהם שדיד גמע אללה ביננא עלי
 4. אסר חאל במנה וכרמה אנה וולי דלך ואלקאדר עלי מא
 5. שא אללה ואמא אעלמך וצלת עלי גמלה אלסלאמה לא
 6. כני וצלת ומרת אלי אלמגבר וקאל אנת עאטב ו[מא
 7. כאן אלא כיר ואמא אערפך יאכי אנך תם פי כור הב[רזל
 8. ועישך נע ונד ולו סמעת מני מא אשיר עליך לקד כ[נת
 9. תרגע אלי ביתך לקד כנת תסכן אלגנה בעד אלנאר לאן
 10. יאכי מא תסוא אלדניא כלהא מן עישך סאעה אלגרב(?)
 11. ענדנא עשרה ארטאל בדינאר ואלקטעה מביועה
 12. פמא אנת פי אלדניא וכרגת מן ענדך ואם יעקוב וגעת
 13. קלבנא ענדכם ואמא כנת יאכי מית ומא כאן ענדכם
 14. מן יחסן ידאויני לאן מא פי מצר כלהא מן ינסלי(?) מן ה . .
 15. פי שדה מרת אלי בן אלדהקאן וקאל ארהן(?) צהרך ומא ערף
 16. אן כאן צהרי עאטב פלו כאן תפ . [ . . . . . . . . . . . . . . .
 17. פי עשרה איאם ברית אלא כל . [ . . . . . . . . . . . . . . .
 18. ואלכישה מא וגדת מן אתק אליה[ . . . . . . . . . . . . . . . .
 19. באתם אלסלאם וען אולאד כאל . [ . . . . . . . . . . . . . . . .
 20. אלעריף ואכיה באתם אלסלאם ו[ . . . . . . . . . . . . . . . . .
 21. ועלי אלשיך אבו אלברכאת ומ[ . . . . . . . . . . . . . . . . .
 22. ענאיתך אל[סלאם . . . . . . . . . . . . .

Right margin, diagonal lines (possibly meant to be read the other direction):

ובנא לחם | וגעי | תת . עשי | אלי אלמגבר | מא וצלת |לאכני | . . . . . | פתע . | . . . |

תרגום

Verso, address:

 1. يصل هذا الكتاب الى مصر حماها الله
 2. الى منصور الذباح(؟)
 1. . . .
 2. من اخيه(؟) لا عدمه