רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 10J9.4

מכתב T-S 10J9.4
 1. ציטוט
  Jonathan Decter, Dominion Built of Praise: Panegyric and Legitimacy Among Jews in the Medieval Mediterranean (n.p.: University of Pennsylvania Press, 2018).
  לתרגום, דיון ראה
  • p.88
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה