מסמך שלטוני: ENA 2591.3

מסמך שלטוני ENA 2591.3

תגים

תיאור

Fragment of a decree mentioning the funds of a dīwān in exchange for something. Late Fatimid (paleographic dating), same chancery hand as some of the docs from Cambridge. The preserved text reads as "wa-l-īrād ḥāfiẓan lī amwāl al-dīwān bādilan fī ".

ENA 2591.3 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 2591.3 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 2591.3: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain