רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: T-S 20.32

מסמך שלטוני T-S 20.32
  1. ציטוט
    Marina Rustow, Naïm Vanthieghem and Oded Zinger, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (in Arabic).
    לdigital edition, מהדורה ראה