רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: T-S Ar.11.35

מסמך שלטוני T-S Ar.11.35
  1. ציטוט
    Marina Rustow, unpublished editions.
    לתרגום, מהדורה ראה