רשימה או טבלה: T-S 10J8.7

רשימה או טבלה T-S 10J8.7

תגים

תיאור

List of sundry expenditures made for the Nagid, mentioning items for his kitchen and marking prices using Coptic numerals. Dated to the early 13th century. (Information from Goitein, Mediterranean Society, IV, pp. 245, 440)

T-S 10J8.7 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. י]עקוב . . . . . לל
 2. ני ר . . ב
 3. בשמ רחמ
 4. עלי סיידי אלנגיד שצ
 5. .עד פי ביתה עמר אלבנא חמולת(?) משה(?)
 6. זבאדי וגירה ביד סלימאן ורקה ביד . כ .
 7. ארז תפאח אקדאח חומץ בט . . .
 8. שירג פראריג מלח באדנגאן קבץ
 9. . ה . . . בה מלנ[ . . . . . . . . . . . . .
 10. ביד שמואל ובית סלימאן
 11. אלעגמי . ביד . לכ . . . . . [ . . . .
 12. . . . . . . ]פצה ב . . . [ . . . .
 13. אלגמלה

תרגום

T-S 10J8.7 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J8.7: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.