מסמך משפטי: AIU VII.D.117 + JRL SERIES B 3129

מסמך משפטי AIU VII.D.117 + JRL SERIES B 3129

תגים

תיאור

A curious fragment of a late calligraphic legal document (though the date does not survive), appointing Avraham b. [...] Ashkenazi as someone's agent for some purpose in the locales of Azemmour and the Casbah of Settat, presumably those in Morocco. One of the more elaborate signatures is that of Yaʿaqov Toledano. Needs further examination.

JRL SERIES B 3129 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES B 3129 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES B 3129: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0